dāng guān

当官


拼音dāng guān
注音ㄉㄤ ㄍㄨㄢ

繁体當官
词性 动词


当官

词语解释

当官[ dāng guān ]

⒈  做官。

be an official; secure official position;

引证解释

⒈  担任官职。

《左传·文公十年》:“当官而行,何彊之有?”
杨伯峻 注:“意言我当其官守,行其职责,不为强也。”
唐 刘长卿 《江楼送太康郭主簿赴岭南》诗:“对酒怜君安可论,当官爱士如 平原。”
宋 王得臣 《麈史·贤德》:“君锡 为人清脩孤洁,故当官,人号为‘连底清’。”
清 侯方域 《汤御史传》:“﹝公﹞性素高介,当官则死其职,过即澹然,无轩冕情。”

⒉  谓上堂见官。

《二刻拍案惊奇》卷二:“私下去説,未免是我求他了,他必然还要拿班。不如当官告了他,须赖不去!”
《二刻拍案惊奇》卷三八:“你这个奸徒,我当官与你説话。”

⒊  犹公开。

《黑籍冤魂》第八回:“因为这姑娘是吃烟的,听説翁姑是个古板头性质,不喜欢吃烟的人,到了他家,不能当官吃烟;背地私吃,这烟膏必须要带足。”

⒋  谓居官称职。

《魏书·封兴之传》:“出为 瀛 冀 二州平北府长史,所歷有当官之誉。”
《北史·高谦之传》:“时 道穆 为御史,亦有能名,世美其父子兄弟并著当官之称。”
《旧唐书·忠义传下·李憕》:“憕 有吏干,明於几案,甚有当官之称。”

国语辞典

当官[ dāng guān ]

⒈  作官、担任官职。

《左传·文公十年》:「当官而行,何彊之有?」

分字解释


※ "当官"的意思解释、当官是什么意思由爱词组汉语词典查词提供。